Qeverria jonë

Një listë e përpiluar prej OJQ-së “Çohu” tregon për arsimimin e anëtarëve të qeverisë. Sipas listës, Ministri i Drejtësisë është Kimist e Ministri i Energjitikës është Gjuhëtar. A thua sa përqind e deputetëve janë gjuhëtar e historian?

Kryeminstri
Agim Çeku
Artileri/Këmbësori

Zëvendëskryeministri
Lutfi Haziri
Pa shkollim të lartë

Ministri për Kthim
Sllavisha Petkoviq
Pa shkollim të lartë

Ministri për Mirëqenie Sociale
Ibrahim Selmanaj
SHLP

Ministri i Kulturës
Astrit Haraçija
Me diplomë të kulturës

Ministri i Energjetikes
Et’hem Çeku
Historian

Ministri i Tregtisë
Bujar Dugolli
Historian

Ministri i Shëndetësisë
Sadik Idriz
Gjuhëtar

Ministri i Arsimit
Agim Veliu
Jurist

Ministri i Shërbimeve Publike
Melihate Tërmkolli
Juriste

Ministri i Ekonomisë
Haki Shatri
Ekonomist

Ministri i Telekomunikacionit
Qemajl Ahmeti
Elektro – inxhinier

Ministri i Brendshëm
Fatmir Rexhepi
Inxhinier

Ministri i Drejtësisë
Jonuz Salihaj
Kimist

Ministri i Mjedisit
Ardian Gjini
Studime Evropiane

Ministri i Bujqësisë
Nuk ekziston

*82% e kabinetit qeveritar janë jo-kompetent dhe të pa-përvojë për fushat që udhëheqin!

2 thoughts on “Qeverria jonë

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.